รังวัดเอกชน

รังวัดเอกชนคืออะไร

รังวัดเอกชน คืออะไร ทำงานอย่างไรในการรังวัดที่ดิน จะต้องมีอะไรบ้าง?

รังวัดเอกชน คืออะไร ในการรังวัดที่ดินนั้นนอกจากรังวัดด้วยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้ว และก็มีช่างรังวัดเอกชนหลายคนคงอยากทราบกันว่าช่างรังวัดเอกชนทำงานยังไงและมีหน้าที่อะไรกันบ้างในการรังวัดมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์อะไรบ้างมีความแตกต่างจากรังวัดของทางกรมที่ดินอย่างไร (เพิ่มเติม…)

Read more...
โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน คืออะไรและมีกี่ประเภท

โฉนดที่ดิน คืออะไร และมีกี่ประเภท คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (เพิ่มเติม…)

Read more...