ให้บริการงานสำรวจและจัดทำแผนที่ในหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ GNSS GISเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

Who We Are

บริษัท ไวเปีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คือผู้นำด้านงานบริการและงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมสำรวจ คลอบคลุมในหลายด้าน อาทิเช่น งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานรังวัดเอกชนและจัดสรรที่ดิน งานสำรวจปริมาณดินตัดดินถม งานสำรวจทางดาวเทียม ปรับแก้Networkคำนวนงานสำรวจทางดาวเทียม งานสำรวจทางสารสนเทศ(GIS) งานปรับแก้ข้อมูลงานสำรวจ งานบริหารและควบคุม งานสำรวจ งานพัฒนาโปรแกรมและวิเคารห์ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ(GIS Data System Analysis) งานสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ

บริษัท ไวเปีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีส่วนร่วมอยู่ในความสำเร็จมากมากมาย โครงการทั่วประเทศ ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความถูกต้องในงานสำรวจ ทำให้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งส่วนงานราชการและโครงการเอกชนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำการบริการทางวิศวกรรมสำรวจมากที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท ไวเปีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีทีมงานพนักงาน ช่างสำรวจ  ผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรสำรวจที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้วยความมุ่งมั่นและคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ

Services

รังวัดเอกชน

บริการ รังวัดเอกชน งานรังวัด สอบเขต แบ่งแยกโฉนด และรวมโฉนดที่ดิน จัดสรรที่ดิน บริการออกแบบผังที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ รังวัดเอกชน ที่ดินทุกประเภท

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ออกแบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆศึกษา ค้นคว้า รับสร้าง Web Application (Web Map) ออกแบบตารางจัดทำข้อมูล GIS รวมทั้งสร้างฟิลด์ในการใส่ข้อมูล

ระบบดาวเทียม GPS/GNSS

บริการสร้างหมุดหลักฐานระบบดาวเทียม GPS/GNSS Static RTK ปรับแก้ข้อมูลในรูปแบบ Network Adjusment

วัดพื้นที่และปริมาตรวัสดุต่างๆ

บริการเก็บพื้นที่และเก็บรายละเอียดค่าความสูงของพื้นที่ เพื่อนำมาคำนวนหาปริมาตร สำหรับวัดปริมาตรวัสดุต่างๆ เช่น คิดปริมาตรดินถม ปริมาตรหิน เป็นต้น

งานสำรวจทางอากาศ

สร้างแผนที่ทางอากาศความละเอียดสูง ด้วยภาพ 3 มิติ Point Cloud DSM DTM Othophoto ซึ่งสามารถนำไปออกแบบงานทางวิศวกรรมและอื่นๆได้

งานทำแผนที่ (Topographic Map)

บริการจัดทำแผนที่ประเภทต่างๆ รวมถึงรายละเอียดของพื้นที่และเส้นชั้นความสูง(Contour Map) สำรวจทาง(Route Survey) สำรวจ ตำแหน่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง ถนน ทางเท้า บ่อพัก แนวท่อ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ แนวขอบเขตที่ดิน สระน้ำ บ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทางน้ำไหล สาธารณูปโภคอื่นๆที่จำเป็นต่อการออกแบบ

Blog

รังวัดเอกชน คืออะไร ทำงานอย่างไรในการรังวัดที่ดิน จะต้องมีอะไรบ้าง?

รังวัดเอกชน คืออะไร ในการรังวัดที่ดินนั้นนอกจากรังวัดด้วยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้ว และก็มีช่างรังวัดเอกชนหลายคนคงอยากทราบกันว่าช่างรังวัดเอกชนทำงานยังไงและมีหน้าที่อะไรกันบ้างในการรังวัดมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์อะไรบ้างมีความแตกต่างจากรังวัดของทางกรมที่ดินอย่างไร (เพิ่มเติม…)

Read More

โฉนดที่ดิน คืออะไรและมีกี่ประเภท

โฉนดที่ดิน คืออะไร และมีกี่ประเภท คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (เพิ่มเติม…)

Read More

กลุ่มของลูกค้าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจผู้รับเหมา รายสำคัญ