บริการงานรังวัดเอกชน สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด สำรวจทำแผนที่เพื่อการออกแบบ รังวัดด้วยดาวเทียม(GNSS)

บริการ งานรังวัด เอกชน สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด จัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ

Site
Drawing
Data
Our Work

Our Features

รับสำรวจให้ตำแหน่งหมุด

รับสำรวจให้ตำแหน่งหมุด Control Point สำรวจรังวัดที่ดิน

รับสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ

รับสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic Survey) , เส้นชั้นความสูง (Contour)

รับสำรวจระดับพื้นดินเทียบกับ ระดับ(รทก.)

รับสำรวจระดับพื้นดินเทียบกับ ระดับ(รทก.) เทียบกับระดับน้ำท่วมสูงสุด ด้วย GPS.

รับสำรวจเพื่อออกแบบถนน(Route Survey)

รับสำรวจเพื่อออกแบบถนน(Route Survey) รูปตัดตามยาว(Profile) รูปตัดตามขวาง(Cross Section)

รับสำรวจการให้ตำแหน่งหมุด เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก

รับสำรวจให้ตำแหน่งหมุด เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก

รับสำรวจเพื่อการออกแบบ

รับสำรวจเพื่อการออกแบบ-ก่อสร้าง ฯลฯ

รับงานสำรวจประจำโครงการ

รับสำรวจแบบทีมรายวัน-รายเดือน(Survey team)

รับสำรวจ งานหาปริมาณดินตัด-ดินถม

รับสำรวจ งานหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill) งานทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด

and more...

รับงานสร้างฐานข้อมูล DATA GIS วาดรูปแปลงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ถนน แหล่งน้ำ อื่นๆ

วางตำแหน่ง GPS Static Network ปรับแก้Network Static สำหรับหมุด Control Point

รังวัดด้วยระบบทางดาวเทียมแบบ RTK(Real Time Kenematic) เพิ่มประสิทธิภาพในการรังวัดและความรวดเร็วในการทำงาน ประหยัดเวลา

เรามี Software สำหรับงานรังวัด

เรามีผู้สนับสนุนโปรแกรม และ เครื่องมือในการทำงานหลากหลายรูปแบบงาน