รังวัดเอกชน คืออะไร ทำงานอย่างไรในการรังวัดที่ดิน จะต้องมีอะไรบ้าง?

รังวัดเอกชนคืออะไร

รังวัดเอกชน คืออะไร ทำงานอย่างไรในการรังวัดที่ดิน จะต้องมีอะไรบ้าง?

รังวัดเอกชน คืออะไร ในการรังวัดที่ดินนั้นนอกจากรังวัดด้วยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้ว และก็มีช่างรังวัดเอกชนหลายคนคงอยากทราบกันว่าช่างรังวัดเอกชนทำงานยังไงและมีหน้าที่อะไรกันบ้างในการรังวัดมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์อะไรบ้างมีความแตกต่างจากรังวัดของทางกรมที่ดินอย่างไร

รังวัดเอกชน คืออะไรจะต้องมีใบอนุญาต

รังวัดเอกชน

ช่างรังวัดเอกชนจะต้องสอบและฝึกปฏิบัติงานก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต โดยเมื่อช่างรังวัดสอบผ่านแล้วกรมที่ดินจะเป็นผู้ออกเอกสารใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน

รังวัดเอกชนมีสิทธิ์รังวัดแบบไหนได้บ้าง

รังวัดเอกชน จะสามารถ รังวัดได้เฉพาะกรรมสิทธิ์ที่เป็นโฉนดเท่านั้น ซึ่งสามารถ สอบเขต แบ่งแยกโฉนดที่ดิน หรือ รวมโฉนดที่ดิน ผมต้องย้ำว่ารังวัดได้เฉพาะ โฉนด ที่ดินเท่านั้นครับ

รังวัดเอกชน จะต้องมี Office

รังวัดเอกชน คืออะไร สำนักงาน

รังวัดเอกชนจะต้องมีสำนักงานหรือสังกัดอยู่ โดยจะจัดตั้งสำนักงานได้จะต้องมีช่างรังวัดเอกชนในสำนักงานไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อสะดวกในการให้บริการประชาชนและรองรับปริมาณงานที่จะเข้ามา

รังวัดเอกชน ไม่ต้องรอคิวรังวัดนาน

เนื่องจากรังวัดเอกชนได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อลดคิดงานรังวัด จึงได้ความรวดเร็วในการนัดรังวัดแต่รังวัดเอกชนจะมีราคาแพงกว่าสำนักงานที่ดินนะครับ

สรุป

ช่างรังวัดที่ดินกับช่างรังวัดเอกชนมีหน้าที่เหมือนกันนะครับอาจจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เราต้องการสะดวกเลือกใช้บริการครับ

Share this post

ใส่ความเห็น